Pravidla vybíjené

1. 2. 2010 14:19
Rubrika: Budoucí akce

Dívčí vybíjená 14. 2. 2010

Pravidla

 

 

Hráči

Hrají 2 družstva o 4 hráčích + kapitán (počet náhradníků není omezen). Jedině kapitán má právo hovořit s rozhodčím. Výměna hráčů během hry je dovolena jen v případě zranění, jinak je možná jen po skončeném poločase.

 

Zahájení hry

Kapitáni losují. Kdo vyhraje los, získává míč, druhý volí stranu. Rozhodčí dává pokyn k zahájení hry píšťalkou. Ve druhém poločase si družstva vymění strany, míč dostane družstvo, které v prvním poločase prohrálo los.

 

Trvání hry

2x7 minut s výměnou stran po přestávce, která trvá 3 minuty. Druhý poločas se zahajuje opět s plným počtem hráčů. Je-li některé družstvo vybité před limitem, zaznamenává se čas.

 

Postavení hráčů

Každé družstvo obsadí své pole a volně se v něm rozestaví. Do zámezí za soupeřovým polem (zadní zámezí) jde kapitán, nebo tam posílá jednoho hráče. Tento hráč (kapitán) se vrací do hry jako poslední, až když jsou ostatní hráči družstva vybití. V zadním zámezí je možno na počátku hry povolit nahrávače (jeden z hráčů v poli), který na tomto místě hraje tak dlouho, dokud není některý hráč vlastního družstva vybit. Pak se vrací do pole.

 

Průběh hry

Vybíjet mohou všichni hráči v poli i zadním zámezí, ti, kteří chytí míč přihraný kterýmkoliv spoluhráčem, hozený soupeřem, či odražený od spoluhráče. Míč se nesmí dotknout země. Kdo míč zvedl, nebo chytil míč, odražený od země, nemá nabito a musí míč přihrát dalšími spoluhráči, aby bylo možno střílet. Hráč je vybit, je-li přímo zasažen míčem odraženým od země nebo hráče. Chytí-li kterýkoliv hráč (spoluhráči i protihráč) míč odražený od hráče, zachrání jej od vybití a může sám ihned vybíjet (má nabito). Chytí-li hráč míč vystřelený soupeřem a pustí jej, je rovněž vybit. Po vybití hráče rozhodčí písknutím přeruší hru. Vybitý hráč odchází do zadního pole. Hra pokračuje na pokyn rozhodčího (opět písknutím) míčem z pole. Míč má družstvo, jehož hráč byl vybit. Míč není nabitý. V zadním zámezí se smí přihrávat i vybíjet, z postranního zámezí pouze přihrávat (do pole i zámezí), ale nelze vybíjet. Když jsou všichni hráči v poli vybiti, nastupuje hráč, který hrál od začátku v zadním zámezí. Tento hráč má 3 životy, první ránu nemá nabitou. Po hříšti se může pohybovat s míčem driblováním.

Jakýkoliv dotek čáry, která vyhrazuje hřiště, se považuje za přešlap a trestá se ztrátou míče. Hráč, na kterého bylo vystřeleno a on uhne, a přitom přešlápne, nebo se dotkne čáry či zámezí (i rukou), se považuje za vybitého! Pokud hráč chytí hozený míč, ale přešlápne nebo se dotkne mimo hřiště, je potrestán ztrátou míče.

 

Bodování

Výsledek hry udává celkový počet vybitých hráčů z obou poločasů. Vítězí družstvo, které v hrací době vybije větší počet soupeřů, nebo všechny soupeře před časovým limitem. Je-li stav nerozhodný, hraje se po tříminutové přestávce další hra 2x3,5 minuty s výměnou stran. O míč se losuje.

Je-li výsledek opět nerozhodný, družstva losují o míč. V tomto prodloužení vyhrává družstvo, které vybije prvního protihráče („náhlá smrt“). Nenastoupí-li některé družstvo úplné, počítají se chybějící hráči do počtu vybitých.

 

Chyby

S míčem je dovoleno udělat nejvýše 3 kroky - jak v poli, tak v zámezí. Jen pokud je v poli či v zámezí jediný hráč, může se pohybovat i s míčem, ale pouze driblováním. Ztráta nastává, když hráč drží míč a udělá více než 3 kroky nebo když drží míč déle než 3 vteřiny. Ve vlastním poli i v zámezí se smí míč přihrávat nejvýše dvakrát, třetí přihrávka musí jít přes soupeřovo pole, nebo musí být vystřeleno na soupeře. Je-li přihrávek víc, ztrácí družstvo míč. Tečování míče se nepovažuje za přihrávku.

Přešlápne-li hráč pomezní nebo půlící čáru, nebo dotkne-li se kteroukoliv částí těla soupeřova území (i rukou), ztrácí jeho družstvo míč. Také vybírání ležícího míče ze soupeřova pole nebo vyrážení míče z ruky protihráči se trestá ztrátou míče. Míč ve vzduchu je všech hráčů, záleží na tom, který hráč míč chytí (tomu družstvu patří). V soupeřově poli nelze driblovat.

Odchází-li vybitý hráč z pole a vstoupí-li do soupeřova pole, ztrácí jeho družstvo míč. Za chybu se nepočítá, odejde-li přes soupeřova postranní zámezí. Neukáznění hráči (tj. ti, kteří během hry používají neslušná slova, berou jméno Boží nadarmo, apod.) jsou po třech napomenutích vyloučeni do konce zápasu. Při hrubých proviněních ihned. S rozhodčím smějí mluvit jen kapitáni.

Zdržování hry se trestá ztrátou míče. Jedná se zejména o úmyslné pomalé střídání a docházení hráčů po vybití, vysoké přihrávky s cílem získat čas. To podle situace posuzuje rozhodčí. Vysoké přihrávky, které nelze chytit, smějí jít přes hřiště pouze 5x. Při ošetřování zraněného hráče nebo při delší diskusi s rozhodčím se zastavuje čas.

 

Ukončení hry

Po skončení hry (písknutím rozhodčího) zůstanou obě družstva na svých místech, aby rozhodčí překontroloval počet hráčů podle zápisu. Potom nastoupí obě družstva v řad proti sobě, rozhodčí oznámí výsledek a vzájemným pozdravem hra končí.

 

Rozhodčí

Rozhodčí stojí na půlící čáře vně hřiště. Provede s kapitány losování. Zahajuje, přerušuje a ukončuje hru. Kontroluje vybití hráčů, počet přihrávek, odchod vybitých hráčů, přešlapy a každé další porušení pravidel. Pomocný rozhodčí měří čas, zapisuje průběh hry (počet vybitých hráčů, napomenutí, vyloučení) a pomáhá hlavnímu rozhodčímu.

 

Taktické rady

 • Důležité je: střílet a vybíjet hlavně z pole. Ze zadního zámezí často dochází ke ztrátě míče.
 • Před každým odhozením míče (i bez úmyslu vybíjet) mít nabito. Může se stát, že chycený míč protihráči vypadne, a protihráč je pak vybitý.
 • Vlastní vybité hráče umístit podél postranní čáry, kde mohou zachytit míč a vrátit míč do pole (není však nabitý). Při pohybu hráčů vpřed ke středové čáře pozor na zakázané kroky s míčem!
 • Podle výkonnosti rozestavit hráče v poli, tak, aby bylo celé obsazeno.
 • Vysvětlit, že pro družstvo jsou důležití a platní všichni hráči, nejen ti nejlepší.
 • Oblečení hráčů je sportovní, oblečení jim nesmí bránit v pohybu.
 • Promyslet, které hráče chceme vybít, nejlépe ty, kteří jsou u postranních čar.
 • V poli zachytit míč odražený od spoluhráče, a tím spoluhráče zachránit. Hráči jsou neustále ve střehu a uhýbají jen velmi prudkým ranám. Ke střílejícímu soupeři se nestavět zády!
 • Rozhodnutí rozhodčího je definitivní. Diskuse jsou bezpředmětné.
 • Vštípit hráčům pravidla fair play.
 • Soupeř je kamarád, ne nepřítel.

 

 

 

Zobrazeno 909×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.